Sistemele ID Cloud sunt disponibile pe toate platformele hardware, terminal server, laptop, tabletă PC. Software-ul este dezvoltat ca o aplicație Microsoft Windows. Funcțiile pentru smartphone pot fi utilizate pe toate platformele: iPhone, Android și Windows Phone.

Conține toate funcțiile și procesele pentru o gestionare profesională a proprietăților imobiliare. ID-CloudRE este o combinație între tehnologie avansată și adaptarea permanentă la noile cerințe, în prezent în special în domeniul digitizării. Interfața ecranului este prezentată individual pentru fiecare grup de utilizatori și e clar structurată din punct de vedere funcțional. Fiecare funcție și fiecare evaluare poate fi obținută printr-un simplu click de mouse. Cockpit-ul integrat arată mereu sarcinile absolut necesare care trebuie îndeplinite. Prin crearea de rețele cu sistemele cum ar fi procesarea textului (Word), tabel de calcul (Excel), Email (Outlook) și alte programe pentru comunicare, ID·CloudRE devine o platformă de sistem cuprinzătoare pentru industria imobiliară.

Ultimele evoluții

 • Funcția Web pentru predarea și primirea apartamentelor și a spațiilor comerciale
 • Funcția Web pentru controlul periodic al obiectului
 • ID∙FMPortal ca platformă pentru digitizarea în domeniul gestionării documentelor și a arhivei de documente pentru chiriași și proprietari
 • ID∙FMServiceDesk ca platformă pentru digitizarea în domeniul defectelor de echipament tehnic în obiect, a întrebărilor ce țin de contractele de închiriere și pentru cooperarea cu

ID∙CloudRE evidențiază

 • Managementul clădirilor și a suprafețelor ca bază pentru o gestionare profesională
 • Gestionarea contractelor garantează o închiriere pentru toate tipurile de utilizare SIA 416, inclusiv alocările de costuri
 • Automatizarea deplină a contabilității de închiriere și în orice moment o corelare automată cu contabilitatea financiară
 • Sistem complet financiar și de contabilizare a costurilor, inclusiv conturile de creanțe și conturile de plătit
 • Funcții integrate pentru gestionarea comenzilor și a proiectelor
 • Gestionara echipamentelor tehnice și contabilitatea investițiilor cu amortizare automată, funcții de acces și de ieșire
 • Gestionarea termenelor, în special a contractelor de închiriere, ajustarea contractelor și rezilierea acestora
 • Raportare extensivă, numere, grafică cu export direct în EXCEL sau MS Word
 • Gestionare integrată a documentelor și a arhivei de documente
 • Interfețe cu sistemele CADFM ca spre ex. I.C.F.M, Conject s.a.
 • Interfețe cu SAB FI/CO și SAP Debi / Kredi

 

Veți fi surprinși de o gamă largă de funcții, de fundalul de afaceri și de designul ID∙CloudRE

Pentru mai multă informație sau pentru o prezentare nu ezitați să ne contactați la nr de tel: +41 44 586 67 94 sau ne scrieți la: info@interdialog.ch

Funcții și procese

 • Registrul spațiilor
  • Datele bunului imobil – proprietate imobiliară – clădire / teren – etaj – obiect / spațiu, registru funciar, echipament tehnic
  • Registrul spațiilor este client / Proprietarul este independet, în caz dacă proprietarul bunului imobil se schimbă / Mandat, toate datele sunt atribuite zilnic noului mandat: nu exista date duplicate
  • Tipurile de utilizare sunt liber definibile, standard în conformitate cu SIA 416
  • Obiect / Datele spațiilor sunt păstrate în istorie și sunt luate în considerație de toate funcțiile, precum și de facturile de încălzire și cele a costurilor suplimentare
 • Parteneri și adrese
  • Un partener (inclusiv adresele) va fi creat/înregistrat o singură dată indiferent de client
  • Partenerul va avea diferite roluri, de ex. chiriaș, furnizor
  • Un partener poate avea diferite adrese, orice schimbare de adresă este introdusă zilnic
  • Registrul proprietăților imobiliare pentru creditori și îngrijitori
  • Catalogul planului costurilor de construcție ca registru de servicii pentru furnizorii de servicii
 • Gestiunea contractelor
  • pentru apartamente, birouri și spații comerciale, pentru construcții, leasing și utilizare internă
  • contracte de întreținere cu programări de înteținere și a datelor de expirare a garanției
  • contracte gratuite
  • crearea integrată a documentelor și a arhivei de documente pentru procese cum ar fi spre ex. închiriere și reziliere a contractului
  • încasarea dobînzii datorită contului minim de închiriere și de vînzare, gestionarea rapoartelor de vînzări pe diviziuni
  • gestionarea automată a spațiilor neutilizate
  • procedura automată de schimbare a chiriei
  • procese de închiriere bazate pe web
 • Certificarea actiunilor și gestionarea contului de deposit cu integrarea in gestionarea documentelor
  • Gestionarea contului: deschidere, închiderea periodică cu interes, integrarea automată în administrarea contractelor de chirie
  • Credite automate de dobândă în contul de depozit sau plata prin procedura de debursare
  • Contabilitate deschisă pentru certificatele de unități neachitate
  • Închiderea contului cu toate înregistrările de închidere și documentele necesare
 • Sisteme de facturare cu managementul documentelor și procesul de alocare a costurilor
  • Costurile de încălzire și de exploatare, facturarea costurilor în funcție de tarife pentru diferite medii, spre ex. Eliminarea deșeurilor în dependență de tipurile de deșeuri
  • Decontarea de condominiu: buget, fond de reînnoire, inclusiv dobânda
  • Evidența/Decontarea veniturilor pe baza rapoartelor de vînzări/de venit, a perioadelor de încasare individuală, a decontărilor de control
  • Decontarea proprietarilor cu distribuție de profit pe baza acțiunilor imobiliare inclusiv un plan de plată a contului
 • Finanțe și contabilitatea costurilor
  • Plan individual de cont pentru fiecare client cu subconturi pentru raport în conformitate cu Swiss GAAP FER
  • Tehnologia automată de înregistrare contabilă pentru companiile din concern/grup (companiile afiliate), inclusiv reconcilierea automată a balanței
  • Plan integrat al tipurilor de costuri pentru centrele de cost de exploatare și facturarea imobiliară
  • Fișa de alocare a costurilor cu toate procedurile de alocare în cadrul centrelor de costuri și transferurile către plătitorii imobiliari / către purtătorii de costuri
  • Un sistem complex de raportare inclusiv reprezentări grafice
 • Comanda / procesarea comenzilor cu integrarea deplină în managementul imobiliar și în finanțe
  • Prin utilizarea sistemului de comandă, departamentul contabil primește o cesiune de cont la crearea documentelor contabile
  • Procesul de la comandă până la plata pentru servicii este consistent și susținut optimal de sistem
  • Formularul de comandă este creat în funcție de tipul de comandă și integrat în managementul și arhiva de documente
  • Funcția de comandă este integrată în ID∙FMServiceDesk
 • Managementul și monitorizarea proiectelor pentru clădiri noi, reconstrucții și renovări etc.
  • Structura unui proiect poate conține următoarele etape: proiect principal, proiect individual și servicii spre ex. BKP
  • Fiecare etapă poate fi bugetată, rezervată și programată
  • Raportarea financiară cuprinzătoare, lista de sarcini și rezumatul operațional sunt disponibile la calculator sau pe tabletă
 • Gestionarea și contabilitatea activelor pentru activele imobiliare, cum ar fi terenurile și clădirile și bunurile mobile, cum ar fi echipamentele tehnice
  • Activele sunt atribuite claselor de active, în așa fel e automatizată durata vieții (timpul de utilizare), alocarea contului și multe altele
  • Funcții precum investiția nouă, deprecierea costurilor planificatr și a celor reale, dobânda și calcularea valorii de înlocuire, toate acestea fac parte din sistem
  • Investițiile suplimentare pentru un activ sunt atribuite unui indice nou, prin urmare, perioada de amortizare este redefinită
  • Contabilitatea activelor este integrată de deplin în sistemul financiar
  • Sunt disponibile rapoarte extinse
  • Facilitățile: proprietățile, clădirile, obiectele și echipamentele tehnice fac parte din ID∙FMServiceDesk
TOP